Plankemyra bo- og omsorgssenter

Plankemyra åpnet i 2003 og er Arendal kommunes største bo- og omsorgssenter. De første beboere og ansatte kom fra Arendal sykehjem på Vollene. Mye av kunsten ved Plankemyra hang tidligere på Arendal sykehjem.

Her finner du