Margaretestiftelsen

Den Houenske Margaretestiftelse ble opprettet ved en pengegave fra Anton Christian Houen til Arendal kommune i 1891. Stiftelsen ble oppkalt etter hans mor, og målet var å bygge et aldershjem og parkanlegg. Gaven var på 200 000 kroner. Statuttene for hjemmet ble godkjent av Arendal formannskap i 1891. Det skulle være for "Hæderlige gamle Mænd og Kvinder af mindst Sexti Aars alder, som ikke længer kan erhverve sit tilstrækkelige Udkomme og som ikke har nær paarørende familie til at tage sig af dem". Videre skulle hjemmet ligge "landligt smukt, fuldkomment sundt og frit beliggende".

Valget av eiendom falt på Åsen i Barbu, med utsikt ut Galtesund. Her ble det anlagt en park tidlig på 1900-tallet med bassenger, skulpturer, gressplener, blomsterbed og lekeplass. I parken ble det avholdt konserter og ulike arrangementer, og parken ble et yndet utfluktsmål for byens befolkning. Mye av den opprinnelige parken er i dag vekk, men noen av bassengene, plenene og blomsterbedene er her fortsatt. Kommunen har anlagt en trimløype i den delen av parken som har utsikt over Galtesund.

Houens gave strakk ikke til for å bygge et aldershjem i tillegg. Først i 1955 ble hjemmet bygd, da også med kommunale midler. I 2003 sto påbygget med 40 leiligheter med to og tre rom klart. I dag er det rundt 60 beboere ved hjemmet.

Her finner du