Jens Gjerløws vei

Veien het opprinnelig Kirkeveien. Den ble anlagt i 1880-årene som vei til Barbu kirke fra de vestlige delene av menigheten. Ved kommunesammenslåingen i 1992 fikk storkommunen Arendal flere veier som het Kirkeveien. Kirkeveien i Barbu byttet derfor navn til Jens Gjerløws vei. Gjerløw var sogneprest i Arendal og sentral da et hjem for eldre kvinner i Arendal ble flyttet til Barbu kommune i 1884. Det ble brukt som fattighjem.

Her finner du