Skytebaneveien

Skytebaneveien går fra Kystveien til Skytebanen og videre opp mot Barbu videregående skole. Området het først Hestehaven, men fikk navnet Skytebanen da Det Kongelige Arendalske Skydeselskab ble stiftet i 1786. Banen ble brukt til skyteøvelser til ut på 1960-tallet.

Kilde: Arendal byleksikon 2017

Her finner du