Tangen allé

Tangen allé på Hisøy går fra Vesterveien til Tangen gård. Alléen består av rundt 250 almetrær, lindetrær og bøketrær. Alléen ble plantet i 1807-09 da Ole Falck Ebbel bodde på Tangen gård.

Det går et steingjerde langs alléen, og historien vil ha det til at det er bygget av krigsfanger under Napoleonskrigen.

Her finner du