Bjornesveien

Bjornesveien tar av fra riksvei 421 (Molandsveien) ved Longum i Arendal og går til Jovatnet i Froland kommune. Veien er 5 kilometer lang, og har status som fylkesvei. Bare 45 meter av veien ligger i Froland kommune. Underveis passerer man en parkeringsplass hvor det går en skogsvei til Granestua og stier videre innover i marka.

Her finner du