Arendal kirkegård

I 1803 fikk den dansk landskapsarkitekten og anleggsgartneren, Hans Christian Pries, oppdraget med på planlegge en ny kirkegård i Arendal ettersom den gamle i sentrum ikke lenger var egnet. Den er det eldste, norske eksemplet på landskapskirkegårdene utenfor byene som ble etablert etter fransk og engelsk modell etter 1800.

Kirkegården ble vigslet i 1814 og tilhører Trefoldighet menighet. Terrenget er småkupert og de ulike delene av kirkegården er adskilt med mindre områder av skog og parklignende anlegg. De eldste gravminnene er flyttet fra den første kirkegården ved Trefoldighetskirken på Tyholmen, og preger fortsatt store deler av kirkegården som stadig er blitt utvidet.

Her er også en minnepark for falne under andre verdenskrig, et minnested for de som fikk en ukjent grav og en minnelund for anonyme graver. Kirkegården er utvidet flere ganger. Kapellet fra 1975 har en egen side i nettgalleriet med informasjon om kapellet og kunsten der.

Arendal kirkegård har en særegen atmosfære, og det har vært arrangert flere kulturhistoriske vandringer her.

Kilde:

Christian Pedersen m. fl.: Arendal kirkegård - et levende kulturminne, 2004

Her finner du