Kløckers hus

Kløckers hus ble bygd som privatbolig i 1826 av tollinspektør Johannes Nicolai von Kløcker som bodde der med sin familie. Ved Kløckers hus gikk en bro over Smalsundet til Tollbodholmen hvor Kløcker hadde kontor. Huset var i Kløckerfamiliens eie fram til 1982. Da ble det overtatt av Stiftelsen Kløckers Hus. I dag er det museum og festsalen i 3. etasje, museums-utstillingene i 2. etasje og Kramboden er åpne for publikum. Her kan man også se en innholdsrik flaskeskutesamling laget av Kjell Birkeland.

Her finner du