Strandgaten

Strandgaten går fra Torvet til Malmbryggen. Her var det opprinnelig en kanal som gikk fra "Den Indre Poll" (Torvet) til "Den Ytre Poll" (Pollen). Ved Uglands hus (den gule trebygningen på hjørnet av Strandgaten og Torvet) gikk det en vindebro over kanalen til Friholmen. Kanalen ble fylt igjen etter bybrannen i 1868, og i dag er det bare navnet som minner om at det en gang var vann her.

Kilde: Arendal byleksikon 2017

Her finner du