Kunstarena Torbjørnsbu gruver

Torbjørnsbu gruver var i drift fra slutten av 1600-tallet til ca. 1870, og var en viktig virksomhet i regionen. Da driften ble innstilt, ble imidlertid området en plass hvor man dumpet søppel.

Det var tidligere leder ved Bomuldsfabriken, Harald Solberg, som hadde idéen og visjonen om å bruke dagbruddet til noe helt annet, nemlig som en arena hvor historie ble kombinert med nye kunstneriske uttrykk. Solberg arbeidet i mange år med å utvikle idéen, utforme og realisere Kunstarena Torbjørnsbu gruver, og hadde en helhetlig visjon og tilnærming til prosjektet. Anlegget sto ferdig i 2018, og er også senere tilført nye verk.

Publikum kommer inn i kunstarenaen fra tredje etasje i Bomuldsfabriken via den skulpturelle gangbroen "Traversatorie" som leder til skulpturelle og musikalske verk i dagbruddet. På bakkenivå leder en skulpturell passasje til et gruverom og skulpturen "Barnelunga".

I området rundt Bomuldsfabriken står det utstilt flere kunstverk. Gå til stedet "Bomuldsfabriken" for å se disse.

Her finner du